19.06.2016 Dzień Sarnak z GAZ-SYSTEM

2016.06.19b Sarnaki

http://www.goksarnaki.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=425:dzie-sarnak-z-gaz-system-sa-oraz-jubileusz-dziaalnoci-30-lecia-gminnego-orodka-kultury-w-sarnakach&catid=19:news&Itemid=22